Bộ 5 Móc Khóa Móc Cặp Dragon Balls Z FG005

Hết hàng

Mô tả

Tên sản phẩm: Bộ 5 Móc Khóa Móc Cặp Dragon Balls Z

Nhận vật trong: Truyện, phim Dragon Balls Z, 7 Viên Ngọc Rồng

Bộ sản phẩn gồm: Móc khóa Songoku, móc khóa Botamo, móc khóa Broly, móc khóa Frost, và móc khóa Janemba

Nhà sản xuất: Bandai

Mã sản phẩm: FG005


Sản phẩm khác